قابل توجه کلیه دانشجویان محترم دانشکده بهداشت ؛سیزدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم دانشکده بهداشت ؛سیزدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان


دانشجویان متقاضی شرکت در سیزدهمین دوره المپیاد علمی

 

 

 

ـ المیپاد علمی دانشجویی، در شش حیطه علمی برگزار می گردد.

1.     ،استدلال بالینیدروس اصلی پزشکی داخلی ،جراحی، زنان ،کودکان"

2.     ،تفکر علمی در علوم پایه"weightmanagement/obesity"

3.     ، مدیریت در نظام سلامت "تقویت نظام PHCبرای ارتقای پاسخگویی در شرایط اضطرار"

4.     ، مطالعات میان رشته ای "هوش مصنوعی"

5.     ، آموزش پزشکی "آموزش مجازی"

6.        ، کارآفرینی در بستر دانشگاههای علوم پزشکی کشور"تاب آوری کسب و کار های دانش بنیان"

ـ  دانشجویان شاغل به تحصیل در هر یک از مقاطع «کارشناسی و دکتری حرفه ای «پزشکی » می توانند با توجه به توانایی علمی خود در هر یک از حیطه های فوق الذکر ثبت نام نمایند.

ـ  دانشجویانی که فارغ التحصیل گردیده اند، مجاز به ثبت نام و شرکت در المپیاد دانشجویی نمی باشند و دانشجویانی که شش ماه از تحصیل شان باقی مانده است می توانند در  المپیاد علمی ثبت نام نمایند.

* متقاضیان می توانند با مراجعه به دفتر استعدادهای درخشان از تاریخ 99/10/25 لغایت 99/11/20 نسبت به تکمیل فرم ثبت نام خود طبق ضوابط اقدام نمایند.

تلفن مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی:03444211340


1399/11/04
111