افتتاحیه

افتتاحیه

افتتاح مرکز جامع خدمات سلامت روستایی قاسم آباد


افتتاح مرکز جامع خدمات سلامت روستایی قاسم آباد با حضور فرماندار محترم و امام جمعه محترم ورئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان نرماشیر توسط دکتر نمکی وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور با ویدیو کنفرانس شروع فعالیت خدمت رسانی انجام شد.


1399/11/12
850