بازدید شبانه معاون درمان وزارت بهداشت از بیمارستان پاستور

بازدید شبانه معاون درمان وزارت بهداشت از بیمارستان پاستور

معاون درمان وزارت بهداشت به اتفاق رئیس دانشگاه علوم پزشکی از بیمارستان پاستور بازدید کرد.


به گزارش روابط عمومی بیمارستان پاستور، شامگاه شنبه 11 بهمن ماه دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت و هیئت همراه به اتفاق دکتر اویسی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و دکتر قدم زاده رئیس بیمارستان پاستور از بخش های مختلف بیمارستان پاستور بازدید کردند.

دکتر جان بابایی به همراه دکتر نمکی وزیر بهداشت به منظور بررسی وضعیت بهداشت و درمان و همچنین افتتاح پروژه های عمرانی حوزه سلامت شرق استان به بم سفر کرد.


1399/11/13
205