اجرای مانور اطفاء حریق در مراکز سلامت و پایگاههای شهری بم

            اجرای مانور اطفاء حریق در مراکز سلامت و پایگاههای شهری بم

                                                           کارشناس مسئول واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا مرکز بهداشت بم در مانور اطفاء حریق


به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت بم : نظر به اهمیت مدیریت و کاهش خطر و بلایا و آگاهی بیشتر پرسنل در این خصوص ، کارشناس مسئول واحد کاهش خطر و بلایا ضمن اجرای مانور اطفاء حریق در چند مرکز جامع سلامت و پایگاه بهداشت شهری با همکاری پرسنل آتش نشای ارگ جدید در این خصوص آموزشهای لازم را ارائه داد

( این مانور در تاریخ 13 بهمن 99 اجرا شد )


1399/11/14
106