دهه فجر ، تجدید میثاق با امام و انقلاب

دهه فجر ، تجدید میثاق با امام و انقلاب


                                                                      قلبها ، کهکشانی از عشق خمینی میشود و جامی لبریز از شراب ظهور پیروزی

                                                                                                               دهه فجر مبارک

                                                                                                   روابط عمومی مرکز بهداشت بم


1399/11/15
67