حضور معاون و مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی بم در ویدئو کنفرانس موضوعات مرتبط با بیماران خاص و صعب العلاج و ناباروری

حضور معاون و مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی بم در ویدئو کنفرانس  موضوعات مرتبط با بیماران خاص و صعب العلاج و ناباروری

حضور معاون و مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی بم در ویدئو کنفرانس  موضوعات مرتبط با بیماران خاص و صعب العلاج و ناباروری


به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بم؛ دکتر محمد علی رییسی معاون و خانم زابلی مدیر درمان و خانم عباسزاده و خانم نیک پور مسوولین بیماریهای خاص معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بم در ویدئو کنفرانس  موضوعات مرتبط با بیماران خاص و صعب العلاج و ناباروری شرکت نمودند.


1399/11/15
96