آسان ترین راه برای بهداشت دهان و دندان مسواک زدن است ...

آسان ترین راه برای بهداشت دهان و دندان مسواک زدن است ...

حداقل در طول شبانه روز دوبار مسواک بزنید 

یکبار صبح پیش از صبحانه ، یا پس از آن 

یکبار شب و پیش از خوابیدن

 


آیا می دانید یک مسواک خوب چه ویژگی هایی دارد ؟؟!

خصوصیات یک خمیر دندان خوب چیست ؟؟!

هرخانه یک پایگاه سلامت

من_سفیر_سلامت_هستم

این_راه_پرامید_ادامه_دارد

اداره آموزش و ارتقاء سلامت معاونت بهداشت

روابط_عمومی_معاونت_بهداشت


1399/11/19
123