جلسه برنامه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

جلسه برنامه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت


جلسه برنامه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت در روز دوشنبه 1399/11/20 در ساعت 10:30  به منظور راه اندازی برنامه ثبت اعتیاد با حضور آقای دکتر خسروی معاون تحقیقات و فن آوری و خانم حسن زاده سرپرست اداره سوء مصرف مواد و خانم قائم آبادی مسئول توسعه و پیشگیری بهزیستی و خانم  پورطاهری مشاور اجرایی و رئیس حوزه ریاست دانشگاه و سایر مدعوین در محل دفتر معاون تحقیقات و فن آوری برگزار گردید.

در این نشست برای ایجاد تعامل و همکاری های متقابل بین سازمان بهزیستی و اداره سوء مصرف مواد با دانشگاه در جهت پیشبرد برنامه ثبت اعتیاد تصمیمات لازم گرفته شد.


1399/11/20
87