وبینار آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایت های دانش بنیان

وبینار آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایت های دانش بنیان

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان و فناوران گرامی.وبینار آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایت های دانش بنیان مورخ 9 اسفند ماه سال جاری ساعت 11 الی13 برگزار می گردد 

.حضور و ثبت نام در این وبینار برای مخاطبان آزاد و رایگان می باشد 

  :  آدرس شرکت در وبنیار مربوطه به همراه پرسش و پاسخ با حضور کارشناسان معاونت علمی ریاست جمهوری
http://b2n.ir/kbsb9

 

 


1399/12/02
99