نشست هم اندیشی گروه سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس درخصوص پایش مدارس

نشست هم اندیشی گروه سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس درخصوص پایش مدارس

بنا به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت گروه سلامت خانواده نوجوانان ، جوانان و مدارس معاونت بهداشت با حضور کارشناسان آن واحد در شهرستانهای تابعه نشست هم اندیشی با محوریت پایش مدارس برگزار کرد ...


خانم لیلا اسدآبادی مسئوول سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس  معاونت بهداشت گفت ؛ با توجه به شرایط کنونی و شیوع کووید-19و بازگشایی مدارس در شرایط موجود الزامیست مدارس بصورت روزانه براساس چک لیست های جدید پایش شوند .

در ادامه جلسه در خصوص فعالیتهای برنامه عملیاتی  و ارسال به موقع مستندات ، بالا بردن شاخص های نوجوانان و جوانان تاکید و ارائه طریق شد.همچنین پس از بحث و تبادل نظر به رفع چالشهای پیش رو در خصوص دستور کار جلسه در شهرستانها پرداخته و راهکارهایی پیشنهاد و بررسی شد.

#روابط_عمومی_معاونت_بهداشت

 


1399/12/02
144