بررسی چالشهای پیش رو در اجرای طرح شهید سلیمانی در حوزه معاونت بهداشت

بررسی چالشهای پیش رو در اجرای طرح شهید سلیمانی در حوزه معاونت بهداشت

روابط عمومی معاونت بهداشت از برگزاری جلسه حوزه ریاست این معاونت با سرپرستان مراکز بهداشت شهرستانها ی شرق استان با محوریت بررسی چالشهای موجود در اجرای طرح شهید سلیمانی خبر داد ...


جلسه مذکور در راستای اجرای طرح شهید سلیمانی با هدف ارائه پیشنهادات ، تقطه نظرات و چالشهای پیش رو در شهرستانها جهت بررسی این موارد و ارائه طریق در خصوص مسائل برگزار شد .

خانم دکتر نصری معاون محترم بهداشت ضمن تشکر وخسته نباشید به حاضرین در جلسه ، خواستار ارائه آمار دقیق تر ، انجام رهگیری موارد مثبت با دقت بیشتر و ... جهت کسب نتیجه ای خوشایند طرح و انجام این حرکت جهادی به نحو احسن در حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم شدند تا با استعانت به خداوند متعال و تلاش های جهادگرانه کارشناسان و نیروهای داوطلب بتوان ویروس منحوس کرونا را مهار کرد .

#روابط_عمومی_معاونت_بهداشت


1399/12/02
140