اول تا هفتم اسفند ماه ، هفته سلامت مردان

اول تا هفتم اسفند ماه ، هفته سلامت مردان


همه ساله، هفته سلامت مردان ایرانی در هفته اول اسفند ماه برگزار می شود و در سال جاری در شرایطی که با همه گیری کووید -۱۹ مواجهیم. شواهد ملی و بین المللی حاکی از آن است که در همه گیری کرونا خطر بیشتری سلامتی و حیات مردان را تهدید می کند که این پدیده آسیب های جدی به سلامت و اقتصاد خانواده وارد می کند .

روز شمار هفته سلامت مردان ایرانی :

جمعه ۱ اسفند۹۹: حفاظت از سلامت خانواده و پیشگیری از ناباروری مردان

شنبه ۲ اسفند۹۹: بهبود و حفظ سلامت روان مردان در دوره کرونا

یکشنبه ۳ اسفند۹۹: شیوه زندگی سالم مردان در بحران کرونا با تاکید برچاقی

دوشنبه ۴ اسفند۹۹: سرطان های شایع مردان و مراقبت های پیشگیرانه در دوره کرونا

سه شنبه ۵ اسفند۹۹: کنترل عوامل خطر کرونا در محیط کار

چهار شنبه ۶ اسفند۹۹: نقش باورهای فرهنگی مردان در حفظ و ارتقای سلامتی خود در دوره کرونا

پنج شنبه ۷ اسفند۹۹: (روز پدر) گرامیداشت مقام پدران و توجه بیشتر به سلامت آنان در دوره کرونا

 

                                                                                               واحد سلامت خانواده و جمعیت

                                                                                                 مرکز بهداشت شهرستان بم

 


1399/12/03
85