جمع اوری ژل تزریقی زیر پوستی با نام تجاری Revanesse

جمع اوری ژل تزریقی زیر پوستی با نام تجاری Revanesse


با توجه به گزارشات مبنی بر توزیع ژل تزریقی زیر پوستی با نام تجاری Revanesse به اطلاع می رساند که فراورده عرضه شده در بازار در حال حاضر فاقد هرگونه مجوز واردات و تاییدیه های ازمایشگاه مرجع کنترل سازمان غذا و دارو می باشد لذا غیر مجاز محسوب می گردد.


1399/12/05
438