جلسه پیگیری موارد مثبت و رهگیری بیماری کووید 19 در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی

جلسه پیگیری موارد مثبت و رهگیری بیماری کووید 19 در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی

جلسه پیگیری موارد مثبت و رهگیری بیماری کووید19 در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی


جلسه پیگیری موارد مثبت و رهگیری بیماری کووید19 در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور دکتر عبدالهی معاون فنی و کارشناسان واحد بیماریهای معاونت بهداشتی، مدیر شبکه بهداشت خانم دکتر فردوست و کارشناسان در محل ستاد شبکه و مرکز بهداشت فهرج در تاریخ 99/12/5


1399/12/05
34