برگزاری کمیته جذب داخلی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بم با حضور دکتر جهان آراء

برگزاری کمیته جذب داخلی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بم با حضور دکتر جهان آراء

جلسه کمیته جذب داخلی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بم، روز دوشنبه چهارم اسفندماه 99 با حضور معاون آموزشی، معاون فرهنگی و دانشجویی، معاون تحقیقات و فن آوری، نماینده نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه و سایر اعضاء در دفتر معاونت آموزشی، برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی؛  جلسه بررسی صلاحیت علمی متقاضیان جذب داخلی اعضای هیات علمی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و به همت دبیرخانه جذب اعضای هیات علمی دانشگاه،  برگزار گردید.

بنا بر این گزارش، تعداد 12نفر در این فراخوان شرکت کردند که پس از بررسی در صورت احراز شرایط علمی و عمومی تعداد4 نفر انتخاب خواهند شد.


1399/12/05
364