کمیته راهبردی ارتقاء اورژانس یا حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم

کمیته راهبردی ارتقاء اورژانس یا حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم

کمیته راهبردی ارتقاء اورژانس دانشگاه علوم پزشکی بم، با اهدای لوح تقدیر از فعالین تیم تجهیزات بانک جهانی همراه بود.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی بم؛ به نقل از ابراهیم زاده مدیر اداره تعالی بالینی معاونت درمان؛ این کمیته به صورت فصلی در دانشگاه تشکیل و در خصوص شاخص های درمانی و مسائل مربوط به بیمارستان ها بحث و تبادل نظر صورت می گیرد.

این کمیته با حضور دکتر اویسی رئیس دانشگاه، معاونین توسعه مدیریت و منابع ،بهداشتی، درمان،غذاو دارو و اعضای هیئت رئیسه، مدیران ستادی، روسای بیمارستان های شرق استان در سالن سلامت برگزار شد.

در پایان این نشست از کلیه افرادی که در تیم تجهیزات بانک جهانی فعالیت داشتند با اهدای لوح سپاس توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی تقدیر شد.  


1399/12/05
162