کارگاه رفرنس نویسی مندلی

کارگاه رفرنس نویسی مندلی

مدرسه زمستانه


کارگاه رفرنس نویسی مندلی توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بم برگزار می گردد.

مدرس : خانم دکتر صدیقه امیراسماعیلی

زمان : شنبه 9 اسفند سال جاری

ساعت : 15 الی 17

لینک شرکت در کارگاه : vc.mubam.ac.ir/src2

لینک نظر سنجی کارگاه : mubam.ac.ir/form/survey.html

 

 


1399/12/06
72