ولادت با سعادت مولی الموحدین علی (ع) گرامی باد.

ولادت با سعادت مولی الموحدین علی (ع) گرامی باد.


میلاد امام علی (ع) آغازگر اشاعه عدالت و مردانگی و معرف والاترین الگوی شهامت و دیانت، بر عاشقانش مبارک باد.


1399/12/06
58