نشست هم اندیشی بررسی راهکارهای افزایش بیماریابی فعال درشهرستان بم

نشست هم اندیشی بررسی راهکارهای افزایش بیماریابی فعال درشهرستان بم

صبح امروز ششم اسفندماه حوزه ریاست معاونت بهداشت به همراه مدیر گروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشت با مرکز بهداشت شهرستان بم نشستی با محوریت هم اندیشی در خصوص بررسی راهکارهای افزایش بیماریابی فعال در گام چهارم غربالگری کوویید_19 موسوم به طرح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در شهرستان بم برگزار کرد ...


در این نشست که با حضور  معاون  بهداشت ، معاون  فنی ، مدیرگروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیرو کارشناس مسئول آزمایشگاههای معاونت بهداشت با رییس مرکز بهداشت شهرستان بم ، مسئوول گسترش شهرستان ، مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر مرکز بهداشت و آزمایشگاه شهرستان برگزار شد ، پس از بحث و بررسی و ارائه پیشنهادات همچنین تحلیل شرایط و امکانات موجود در خصوص راهکارهای قابل اجرا برای انجام بیماریابی فعال  در جهت نیل به هدف اصلی که کنترل و ریشه کنی کرونا ویروس است ، مصوباتی  به تصویب حاضرین در جلسه رسید که اهم آن عبارتند از ؛

  • پس از مکاتبه با معاونت درمان ترتیبی اتخاذ گردد تا  در کلینیک های امام رضا (ع) و امام محمدباقر (ع)  فضایی در اختیار همکاران نمونه گیر مرکز بهداشت شهرستان قرار گیرد تا  از بیماران مشکوک و علامتدار نمونه گیری انجام شود .
  • فرمی طراحی و به مطب های خصوص جهت معرفی و اعلام شماره تماس بیماران علامت دار در آن ثبت گردد و هر 24 ساعت این فرم توسط همکاران مرکز بهداشت جمع آوری شده و پس از تماس با ایشان از آنها نمونه گیری بعمل آید.

این _راه_پرامید_ادامه_دارد...

کرونا_را_شکست_میدهیم

#روابط_عمومی_معاونت_بهداشت

 


1399/12/06
122