میلاد اولین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت مبارکباد

میلاد اولین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت مبارکباد

امام علی (علیه السلام )؛

سعادت هرگز با سستی و تنبلی به دست نمی آید.


میلاد امام علی (ع) آغاز گر اشاعه عدالت و مردانگی و معرف والاترین الگوی شهامت و دیانت بر عاشقانش مبارک باد .

#روابط-عمومی-معاونت-بهداشت


1399/12/06
159