بررسی مدارک و انجام تست BMI معرفی شدگان آزمون فوریت های پزشکی سال1399

بررسی مدارک و انجام تست BMI معرفی شدگان آزمون فوریت های پزشکی سال1399

بررسی مدارک و انجام تست BMI معرفی شدگان آزمون فوریت های پزشکی سال1399 در فروردین ماه سال جاری انجام خواهد شد.


به اطلاع نیروهای کاردان و کارشناس فوریت های پزشکی که جهت بررسی مدارک در آزمون سال 1399 معرفی شده اند می رساند، در تاریخ 17 و 18 فروردین ماه 1400 BMI  نامبردگان انجام خواهد شد.


1400/01/10
320