بازدید رئیس مرکز بهداشت بم از روند اجرای واکسیناسیون کرونا

بازدید رئیس مرکز بهداشت بم از روند اجرای واکسیناسیون کرونا

                                                             دکتر بارانی از روند اجرای واکسیناسیون کرونا در گروههای هدف بازدید کرد


به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت بم : 

 

اشرف مخلوقات به اراده پروردگار برای تمام مشکلات راه خواهد یافت هرچند گاه با تلفات و ضررهایی ...

در دوران کنونی و مواجهه با کووید 19 جهت کاهش ابتلا و مرگ و میر ناشی از این بیماری واکسیناسیون همان راهی است که عقل بشر به بهترین شکل به آن رسیده است 

پرسنل بهداشت و درمان بعنوان خط مقدم مقابله با کووید 19 و بسیاری از گروههای پرخطر در حال واکسینه شدن هستند 

 

                                                                                       بامید روزهای بهتر

                                                                                    دکتر حمید بارانی برواتی

 


1400/01/15
118