دیدار رئیس مرکز بهداشت بم با مسئولین کارخانه های خودروسازی ارگ جدید

دیدار رئیس مرکز بهداشت بم با مسئولین کارخانه های خودروسازی ارگ جدید

دکتر بارانی در نشست صمیمانه با مسئولین کارخانه های خودروسازی (کرمان موتور و مدیران ) دیدار کرد 


به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت بم : دکتر بارانی ، رئیس مرکز بهداشت بم در نشستی صمیمانه با مسئولین کارخانه های خودروسازی ( کرمان موتور و مدیران خودرو ) مجموعه ارگ جدید ، دیدار کرد

دکتر بارانی در این دیدار بر رعایت هر چه بیشتر پروتکل های بهداشتی و ارائه آموزشهای لازم به کارکنان و کارگران در بخش های مختلف کارخانه ها تاکید کرد 

 


1400/01/16
37