نشست مدیر بودجه صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت با رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم

نشست مدیر بودجه صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت با رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم

نشست مدیر بودجه صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، نماینده بانک رفاه استان با رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم در خصوص پروژه های عمرانی دانشگاه برگزار شد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی بم؛ صبح امروز چهارشنبه 18 فروردین ماه نشست دکتر رئیسی مدیر بودجه صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، مهندس نجفی معاون بانک رفاه استان کرمان با دکتر اویسی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم در خصوص آخرین وضعیت پیشرفت پروژه های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی بم برگزار شد.

در جلسه صبح امروز مهندس  صمدی ، عامری و خانم یادگار از مسئولین اعتبارات بانک عامل رفاه، مهندس عالم زاده مسئول اعتبارات بانک رفاه استان، دکتر رجایی معاون توسعه مدیریت و منابع، غضنفرآبادی معاون فرهنگی و دانشجویی، مهرورز مدیرمالی، مهندس مشکی مدیرپشتیبانی دانشگاه نیز حضور داشتند.

گفتنی است پس از این نشست از پروژه های عمرانی دانشگاه بازدید بعمل آمد.

 


1400/01/18
88