افتتاح مراکز غربالگری سرطان و بیماریهای غیر واگیر

افتتاح مراکز غربالگری سرطان و بیماریهای غیر واگیر

به زودی مراکز غربالگری سرطان و بیماریهای غیر واگیر توسط مقام عالی وزارت بهداشت افتتاح میگردد


به زودی مراکز بیماریهای غیر واگیر و اولین مرکز غربالگری سرطان توسط مقام عالی وزارت بهداشت افتتاح میگرد، با حمایتهای دکتر عباسزاده رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم و دکتر خلیلی معاون درمان دانشگاه، مرکز پیشگیری و تشخیص زود هنگام و غربالگری سرطان  به مساحت ۴۰۰ مترمربع با متراژ ۵۹۹مترمربع، شیمی درمانی عکسبرداری با ۳۱۲ مترمربع؛ مجهز به ماموگرافی دیجیتال، کلونوسکوپی، آندوسکوپی، سونوگرافی پیشرفته افتتاح و آماده خدمت رسانی به مردم عزیز بم میباشد


1397/11/09
1252