شورای سلامت

شورای سلامت

کمیته شورای سلامت شهرستان نرماشیر با حضور ریاست شبکه بهداشت و درمان و فرماندار محترم شهرستان جناب اقای مهندس رضا مشکی و جمعی از مسئولین شهرستان


صبح امروز در خصوص کمیته شورای سلامت "و طرح غربالگری فشار خون کشوری با حضور ریاست شبکه بهداشت و درمان و فرماندار محترم شهرستان و شهردار محترم و جمعی از مسئولین محترم شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.

در این جلس دکتر محمدی در خصوص طرح غربالگری فشار خون از اهمیت ان برای جامعه و مردم توضیح داده و از مسولین  حاضر در جلسه خواسته شد همکاری های لازم را انجام دهند.


1398/02/21
1961