بازدید ریاست دانشگاه از پروژه های عمرانی بیمارستان پاستور

بازدید ریاست دانشگاه از پروژه های عمرانی بیمارستان پاستور

دکتر عباس زاده از طرح بازپیرایی اورژانس بیمارستان پاستور بازدید کرد

 


صبح امروز مورخ 1 تیر ماه 98 دکتر عباس زاده به منظور بررسی پیشرفت پروژه های عمرانی بیمارستان پاستور در این بیمارستان حضور یافتند ایشان ضمن بازدید از پروژه اورژانس در محل انجام طرح بسیج ملی کنترل فشار خون حضور یافتند که ضمن ابراز رضایت از روند اجرای طرح در بیمارستان از زحمات همکاران وقدردانی نمودند.


1398/04/01
604