برگزاری کمیته ی بررسی خطا

برگزاری کمیته ی بررسی خطا

کمیته بررسی خطا با حضور خانم دکتر خلیلی برگزار شد


به گزارش روابط عمومی بیمارستان پاستور صبح امروز مورخ 3 تیر ماه 98 کمیته ی بررسی خطا با حضور خانم دکتر خلیلی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بم در سالن کنفراس حوزه ادارای بیمارستان برگزار شد . 


1398/04/03
679