برگزاری آزمون به شیوه مدرن

برگزاری آزمون به شیوه مدرن

آزمون 360 درجه در مرکز آموزشی درمانی بیمارستان پاستور برگزار شد


به گزارش روابط عمومی بیمارستان پاستور صبح امروز مورخ 24 تیرماه 98  آزمون به شیوه مدرن (360 درجه )در مرکز مهارتهای بالینی بیمارستان پاستور توسط دکتر قدری جراح مغز و اعصاب برگزار گردید

 


1398/04/24
686