راه اندازی سامانه پیامکی ارتباط مستقیم با رییس دانشگاه علوم پزشکی بم

راه اندازی سامانه پیامکی ارتباط مستقیم با رییس دانشگاه علوم پزشکی بم

 سامانه پیامکی ارتباط مستقیم با رییس دانشگاه علوم پزشکی بم راه اندازی شد.


به اطلاع می رساند،  سامانه پیامکی ارتباط مستقیم با رییس دانشگاه علوم پزشکی بم  با شماره ( 5000401401009 ) راه اندازی و آماده دریافت نظرات وپیشنهادات است. 


1398/04/30
1719