جلسه هم اندیشی مدیران هسته های گزینش دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

 جلسه هم اندیشی مدیران هسته های گزینش دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

 جلسه هم اندیشی مدیران هسته های گزینش دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور با حضور معاون توسعه وزارت بهداشت برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی بم، نشست  هم اندیشی مدیران هسته های گزینش دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور با حضور دکتر تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و آقای محمودی دبیرهیات مرکزی گزینش در تاریخ 6 مهرماه سال جاری برگزار شد.


1398/07/13
526