برگزاری کمیته راهبردی ارتقاء اورژانس در دانشگاه علوم پزشکی بم

برگزاری کمیته راهبردی ارتقاء اورژانس در دانشگاه علوم پزشکی بم

کمیته راهبردی ارتقاء اورژانس با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی بم برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم ، صبح امروز کمیته ی راهبردی ارتقاء اورژانس با هدف ارتقاء شاخص های اورژانس ، بررسی پیشرفت فیزیکی پروژه بهسازی و توسعه اورژانس بیمارستان پاستور ، پیگیری مشاوره های به موقع پزشکان با حضور دکتر عباس زاده رییس دانشگاه ،دکتر محمدی معاون درمان، معاون غذا و دارو ، مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی، مدیر داخلی بیمارستان پاستور، جوادالائمه نرماشیر و آیت الله هاشمی رفسنجانی ریگان و کارشناسان مربوطه در دفتر حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد.


1398/08/20
1081