یلدایی پر از شادی برایتان ارزو مندیم

یلدایی پر از شادی برایتان ارزو مندیم

بلندترین شب سال مبارک


يلدا بلندترين شب سال که به زمان مابين غروب آفتاب از تاريخ 30 آذر يعني آخرين روز پاييز تا طلوع آفتاب 1 دي ماه يعني نخستين روز زمستان مربوط مي شود مصادف با انقلاب زمستاني در نيمکره شمالي مي باشد به همين علت از آن تاريخ به بعد طول شب کوتاه تر و طول روز بيشتر مي شود . يلدا برگرفته از يک واژه سُرياني مي باشد که به تولد و زايش معني شده است. سرياني زبان رايج مسيحي ها بوده است که از تحقيق و بررسي در کتب تاريخي واژه نامه ها کسب شده است دانشمند بزرگ و تقويم شناس ابوريحان بيروني با نام ميلاد اکبر از شب يلدا ياد مي کند و آن را ميلاد خورشيد دانسته است. جشن يلدا امروزه توسط ايرانيان با شب نشيني اقوام و خانواده در کنار يکديگر برگزار مي شود بدين گونه که اعضاي خانواده در اين شب مهم گردهم آمده و افراد مسن خانواده شروع به تعريف کردن قصه هاي کهن مي کند که خوردن هندوانه ، آجيل و انار و شيريني و ميوه هاي مختلف از جنبه هاي نمادين اين شب عزيز مي باشد اغلب اين ميوه ها دانه هاي زيادي دارند و به نوعي جادوي سرايتي به شمار مي روند که انسان ها با توسل به برکت پردانه بودن آن ها نيروي باروري را در خود نيز افزايش مي دهند و هندوانه و انار را به خاطر سرخي رنگ شان به نمايندگي از خورشيد در شب تصور مي کنند. از آيين هاي رايج و معروف و مرسوم شب يلدا مي توان به آتش روشن کردن،قصه گويي ريش سفيدان و بزرگان،خوردن تنقلات و تفآلي بر حافظ اشاره کرد. 

از آنجايي که آتش روشن کردن در ديدگاه گذشتگان نماد روشني و خورشيد بوده و همچنين بعضي ها آن را براي رفع تاريکي و نحسي اهريمن ميشناختند از اين رو براي فراري دادن تاريکي ها و قواي اهريمن آتش روشن مي کردند تا محفلي گرم در کنار یکدیگر ایجاد کنند


1398/09/30
215