برگزيدگان مرحله غربالگری درون دانشگاهی دوازدهمين المپياد علمي دانشجويي اعلام شد

برگزيدگان مرحله غربالگری درون دانشگاهی دوازدهمين المپياد علمي دانشجويي اعلام شد

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی واحد استعدادهای درخشان اسامی 14 نفر برگزیده مرحله غربالگری درون دانشگاهی دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بم را اعلام کرد.


به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه، در تاریخ 29 بهمن ماه دوازدهمین المپیاد مرحله درون دانشگاهی برگزار و دانشجویان این دانشگاه در حیطه های استدلال بالینی، تفکر علمی در علوم پایه، مدیریت نظام سلامت، آموزش پزشکی و کارآفرینی به رقابت پرداختند.

بنابراین گزارش برگزیدگان نهایی مرحله غربالگری در فروردین ماه سال99 جهت رقابت در مرحله استانی آماده می شوند.

اسامی نفرات برگزیده دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان مرحله غربالگری


1398/12/06
496