انتشار راهنماي خودمراقبتي و بهبود ايمني در برابر كرونا ویروس

انتشار راهنماي خودمراقبتي و بهبود ايمني در برابر كرونا ویروس

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه، راهنماي خودمراقبتي و بهبود ايمني در برابر ويروس كرونا بر اساس اصول بهداشتی، پزشکی رایج و آموزه هاي طب ايراني، منتشر شد.


دفتر طب ايراني و مكمل وزارت بهداشت با همكاري انجمن علمي طب سنتي ايران و بنياد ملي طب ايراني در پی شیوع ویروس کرونا در کشور و انتشار دستورات و توصیه‌های متعدد طب سنتی و مکمل در فضای مجازی، اقدام به تنظیم و انتشار «راهنمای خودمراقبتی و بهبود ایمنی در برابر ویروس کرونا بر اساس اصول بهداشتی، پزشکی رایج و آموزه‌های طب ایرانی» نموده است.

بنا براین گزارش؛ هدف از تنظیم و انتشار راهنمای خود مراقبتی ضمن کاهش سردرگمی مردم از پراکندگی اطلاعات موجود در شرایط حال حاضر؛ جامعه را از توصیه‌های علمی معتبر و قابل اطمینان در خصوص مقابله با این ویروس جدید بهره‌مند سازد.

روابط عمومی معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بم به منظور استفاده بهینه از اين راهنما كه در انتهاي خبر پيوست شده است از تمامی همکاران ارجمند و هموطنان عزیز به ویژه مردم شریف شهرستان بم،  تقاضا دارد از  این راهنما به عنوان مبناي توصيه هاي طب سنتي و مكمل در برابر ويروس كرونا بهره گيرند و در جهت آگاهي بخشي درست و مطمئن آن را در اختيار سايرين نيز قرار نمایند.

تندرستی، دل درستی و جان درستی همۀ مردم و بیماران دعای ماست.

               بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

                                                                                                  فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم

           اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد

                                                                                                  من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم 

راهنماي خودمراقبتي و بهبود ايمني در برابر ويروس كرونا بر اساس اصول بهداشتی، پزشکی رایج و آموزه هاي طب ايراني


1398/12/26
518