راه اندازی مراکز 16 ساعته مراقبت بیماریهای حاد تنفسی

راه اندازی مراکز 16 ساعته مراقبت بیماریهای حاد تنفسی

مراکز 16 ساعته مراقبت بیماریهای حاد تنفسی راه اندازی شد


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی بم مراکز 16 ساعته مراقبتهای حاد تنفسی در چهار شهرستان بم ، نرماشیر ، فهرج و ریگان راه اندازی شد

همشریان عزیز و محترم درصورت مشاهده هرگونه علائم مشکوک به ابتلا به کرونا ویروس جهت انجام معاینات و غربالگری ،از ساعت 8 صبح الی 12 شب  به این مراکز مراجعه نمایند

 

مرکز شماره یک شهرستان بم درمانگاه شهری روستایی ۲۲بهمن 

مرکز شماره دو شهرستان نرماشیر مرکز بهداشتی درمانی نظام شهر 

مرکز شماره سه شهرستان فهرج مرکز بهداشتی درمانی فهرج 

مرکز شماره چهار شهرستان ریگان مرکز بهداشتی درمانی محمدآباد ریگان

 


1398/12/26
170