حضور رئیس دانشگاه علوم پزشڪی بم دقایقی پس از تحویل سال در جمع مدافعان سلامت بیمارستان پاستور

حضور رئیس دانشگاه علوم پزشڪی بم دقایقی پس از تحویل سال در جمع مدافعان سلامت بیمارستان پاستور

 رییس دانشگاه علوم پزشڪی بم  دقایقی پس از تحویل سال جدید با حضور در جمع پرسنل شیفت بیمارستان پاستور عید باستانی نوروز را به مدافعان خط مقدم سلامت تبریڪ گفت. 


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشڪی بم، دڪتر عباس زاده  رییس دانشگاه علوم پزشڪی بم به همراه مدیرحراست، رئیس بیمارستان پاستور، رئیس مرڪز مدیریت حوادث و فوریت های پزشڪی، رئیس هئیت مدیره نظام پرستاری، دقایقی پس ازتحویل سال ۱۳۹۹ در جمع پرسنل شیفت بیمارستان پاستور ڪه این روزها در شرایط حساس و بحرانی مبارزه با بیماری ڪووید۱۹  هستند حضور و از بخش های مختلف بیمارستان بازدید و  عید باستانی نوروز را به پرسنل شیفت و مدافعان خط مقدم سلامت تبریڪ گفت.


1399/01/02
393