رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم عنوان کرد: سرمایه گذاری در پیشگیری بهترین وسیله برای مدیریت بیماری کرونا

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم عنوان کرد: سرمایه گذاری در پیشگیری بهترین وسیله برای مدیریت بیماری کرونا

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم گفت: سرمایه گذاری در پیشگیری بهترین وسیله برای مدیریت بیماری کرونا است. 


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی بم؛ دکتر عباس زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم گفت: کارشناسان دانشگاه  در مراکز بهداشتی،  شهرستان های شرق استان کرمان "بم، ریگان، فهرج و نرماشیر"تلاش زیادی انجام می دهند تا جمعیت تحت پوشش دانشگاه را در  طرح ملی بسیج مبارزه با بیماری کرونا  مورد غربالگری قرار دهند تا افرادی را که دچار بیماری شده اند، شناسایی و تحت درمان قرار گیرند.

دکتر عباس زاده افزود: سرمایه گذاری در پیشگیری بهترین وسیله برای مدیریت بیماری کرونا است و از مردم شهرستان های شرق استان خواست تا با شماره 4030 همکاری لازم را به عمل آورند.

گفتنی است، در طرح ملی بسیج مبارزه با بیماری کرونا، 17 مرکز بهداشتی  و37 خانه بهداشت در منطقه شرق استان کرمان همکاری دارند.


1399/01/11
387