بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی از گیت تب سنجی ورودی شهر بم

بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی از گیت تب سنجی ورودی شهر بم

 جانشین مسئول اداره بازرسی از گیت تب سنجی ورودی شهر بم بازدید کرد.


به گزارش روابط عمومی اداره بازرسی دانشگاه علوم پزشکی بم؛  مرتضی رحیمی جانشین مسئول اداره بازرسی مورخ  99/01/15  به همراه کارشناس معاونت غذا و دارو و فوریت های پزشکی از گیت تب سنجی در ورودی شهر بم بازدید و ازعملکرد عوامل حاضر در این گیت قدردانی کردند.


1399/01/16
152