بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی از فروشگاه های مواد غذایی شهرستان فهرج

بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی از فروشگاه های مواد غذایی شهرستان فهرج

جانشین مسئول اداره بازرسی از فروشگاه های مواد غذایی شهرستان فهرج بازدید کرد.


به گزارش روابط عمومی اداره بازرسی دانشگاه علوم پزشکی  بم، تیم تخصصی بازرسی دانشگاه از فروشگاه های عرضه مواد غذایی، عمده فروشی ها سطح شهرستان فهرج بازدید کردند.

این بازدید توسط مرتضی رحیمی جانشین مسئول اداره بازرسی  به همراه بیژن دریجانی کارشناس معاونت غذا و دارو و کارشناس بهداشت محیط شبکه بهداشت فهرج مورخ 99/01/12 انجام شد.


1399/01/16
242