اخبار دانشگاه علوم پزشکی بم


حضور معاون و مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی بم در وبینار معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور

حضور معاون و مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی بم در وبینار معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور

ادامه خبر
برگزاری کمیسیون ماده 39 با ریاست معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم

برگزاری کمیسیون ماده 39 به ریاست معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم

ادامه خبر
بازدید معاون و مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی بم از نحوه خدمت رسانی به بیماران

بازدید معاون و مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی بم از نحوه خدمت رسانی به بیماران در بیمارستان آیت الله هاشمی رفسنجانی ریگان

ادامه خبر
بازدید معاون و مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی بم از نحوه خدمت رسانی به بیماران

بازدید معاون و مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی بم از نحوه خدمت رسانی به بیماران در بیمارستان جوادالائمه (ع) نرماشیر

ادامه خبر
حضور معاون درمان در جلسه هم اندیشی شیوه نامه اعطای تسهیلات به بیماران خاص و زوج های نابارور

حضور معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بم و اعضای مربوطه در جلسه هم اندیشی شیوه نامه اعطای تسهیلات به بیماران خاص و زوج های نابارور

ادامه خبر
بازدید مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی بم

بازدید مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی بم از پروژه بیمارستان فهرج

ادامه خبر