اخبار دانشگاه علوم پزشکی بم


سرپرست معاونت درمان تعیین گردید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم، دکتر عباس زاده طی حکمی دکتر محمدعلی رئیسی را  بعنوان سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بم منصوب کرد.

ادامه خبر
برگزاری کمیته راهبردی ارتقاء اورژانس در دانشگاه علوم پزشکی بم

کمیته راهبردی ارتقاء اورژانس با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی بم برگزار شد.

ادامه خبر
مراسم افتتاحیه برگزاری دومین دوره ی اینترشیپ مامایی کشور در بیمارستان پاستور

در راستای ترویج زایمان طبیعی و توانمندسازی ارائه دهندگان خدمت دومین دوره اینترشیپ مامایی کشور در بم در حال برگزاریست.

ادامه خبر
برگزاری سمینار علمی آموزشی مدیریت درمان و سوء مصرف مواد در بارداری زایمان و نوزادی

 سمینار علمی آموزشی مدیریت درمان و سوء مصرف مواد در بارداری،  زایمان و نوزادی برگزار شد

ادامه خبر
جلسه معاون درمان با پرسنل کلینیک امام رضا (ع)

جلسه معاون درمان با  پرسنل کلینیک امام رضا (ع)

ادامه خبر
برگزاری کمیته نظام ارجاع الکترونیک

برگزاری کمیته نظام ارجاع الکترونیک

ادامه خبر