اخبار دانشگاه علوم پزشکی بم


بازدید معاون و مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی بم از کلینیک ویژه امام رضا (ع) و مرکز جامع سلامت روان

بازدید معاون و مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی بم از کلینیک ویژه امام رضا (ع) و مرکز جامع سلامت روان

ادامه خبر
بازدید تیم اعتبار بخشی از بیمارستان های تابعه

بازدید تیم اعتبار بخشی از بیمارستان های تابعه

ادامه خبر
آموزش نسخه نویسی الکترونیک توسط بیمه سلامت شهرستان بم به بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم

آموزش نسخه نویسی الکترونیک توسط بیمه سلامت به بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم

ادامه خبر
تقدیر و تشکر ریاست محترم بیمه سلامت شهرستان بم از معاون محترم درمان دانشگاه جهت همکاری در زمینه نسخه نویسی الکترونیک

تقدیر و تشکر آقای دریجانی رییس بیمه سلامت شهرستان بم از دکتر محمد علی رییسی معاون درمان دانشگاه جهت همکاری در زمینه نسخه نویسی الکترونیک

ادامه خبر
برگزاری دوره آموزشی RCA در خدمات مامایی توسط اداره مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بم

برگزاری دوره آموزشی RCA در خدمات مامایی توسط اداره مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بم

ادامه خبر
حضور معاون و مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی بم در ویدئو کنفرانس موضوعات مرتبط با بیماران خاص و صعب العلاج و ناباروری

حضور معاون و مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی بم در ویدئو کنفرانس  موضوعات مرتبط با بیماران خاص و صعب العلاج و ناباروری

ادامه خبر