اخبار دانشگاه علوم پزشکی بم


دانلود فرم خود اظهاری جهت بازگشت به کار و تحصیل

ادامه خبر
فرم طرح درس

ادامه خبر
شیوه نامه برگزاری آزمون های برخط ، قوانین و مقررات ویژه دانشجو

ادامه خبر
برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 دانشجویان ورودی99 دانشکده بهداشت

ادامه خبر
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم دانشکده بهداشت ؛سیزدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان

ادامه خبر
برگزاری جلسه هم اندیشی اعضاء هیات علمی دانشکده بهداشت با معاونت محترم تحقیقات و فن آوری دانشگاه جناب آقای دکتر سجاد خسروی مورخ ۹۹/۱۰/۲۱

ادامه خبر