اخبار دانشگاه علوم پزشکی بم


نظارت بر دفن اجساد مبتلا و مشکوک به کرونا ویروس توسط کارشناس بهداشت محیط

ادامه خبر
گزارش گوشه ای از فعالیت های تیم بهداشت محیط مرکز بهداشت بم در روستاها

ادامه خبر
پیام تبریک دکتر رجائی بمناسبت فرا رسیدن عید مبعث

ادامه خبر
برگزاری کمیته مرگ مادر باردار

ادامه خبر
بازدید و نظارت از صنف نانوایی ، مواد غذایی و قصابی یکی از مهمترین دغدغه های بهداشت محیط

ادامه خبر
گزارش تصویری گوشه ای از فعالیت های واحد مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت بم در طرح ملی پیشگیری از کرونا ویروس (از 98/12/10 لغایت 98/12/16)

ادامه خبر