اخبار دانشگاه علوم پزشکی بم


سالروز تولد حضرت زینب (س) و روز پرستار مبارک

برگزاری مراسم تقدیر و تشکر از زحمات پرستاران زحمتکش شبکه  بهداشت و درمان و بیمارستان جوادالائمه(ع) توسط دکتر علیرضا مقدمی رئیس شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان جواد الائمه (ع) شهرستان نرماشیر

ادامه خبر
بسیج ملی مبارزه با کرونا کووید19

بسیج ملی مبارزه با ویروس کرونا به شیوه ی محله و خانواده محور (طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی)

ادامه خبر
غربالگری مرحله چهارم ویروس کرونا کووید 19

شروع مرحله چهارم طرح غربالگری کووید19در شبکه بهداشت و درمان شهرستان نرماشیر

ادامه خبر
بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشکی بم

بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشکی بم از ساختمان مرکز جامع سلامت قاسم اباد 

ادامه خبر
بازدید رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان نرماشیر

دکتر مقدمی رئیس شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان جوادالائمه (ع ) به همراه آقای پورباقری  مسئول امور اداری  از مراکز وبانک ها درسطح شهرستان بازدید نموده اند.و تاکید دکتر مقدمی بر رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برای حفظ سلامت جامعه الزامی می باشد.

ادامه خبر
بازدید

بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بم از بیمارستان جوادالائمه (ع)و شبکه بهداشت و درمان شهرستان نرماشیر

ادامه خبر