اخبار دانشگاه علوم پزشکی بم


برگزاری کمیته پذیرش بهورز

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت مدیریت شبکه این معاونت با حضور معاون بهداشت ، روئسای محترم ادارات بازرسی ، حراست ، گزینش ، جانشین مدیر نیروی انسانی ، مسئولین گسترش شهرستانهای شرق استان ، مدیر آموزشگاه بهورزی و کارشناس مسئول بهورزی تشکیل کمیته داد ....

ادامه خبر
برگزاری کمیته آموزش غیر حضوری کارکنان حوزه بهداشت

حسب ضرورت موضوع آموزش غیر حضوری کارکنان معاونت بهداشت و شهرستانهای شرق استان در حوزه معاونت بهداشتی سومین کمیته در این خصوص تشکیل گردید ...

ادامه خبر
برگزاری کمیته انجام آزمایشات اچ آی وی و هپاتیت بر اساس روش الایزا

برگزاری کمیته توزیع کیت الایزا هپاتیت و HIV با حضور کارشناسان بیماریها شهرستانهای شرق استان ، مدیر گروه تخصصی مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشت ، رئیس امور آزمایشگاههای معاونت درمان ، کارشناس مسئول آزمایشگاه و کارشناس HIVمعاونت بهداشت ...

ادامه خبر
کمیته اجرایی ساماندهی برنامه کشوری غربالگری سندروم داون

گروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر با حضور معاون بهداشت ، مدیر شبکه ، معاون فنی معاونت بهداشت ، مدیر سلامت جمعیت و خانواده ، کارشناس برنامه مادران ، کارشناس ژنتیک معاونت بهداشت ، مسئول آزمایشگاههای معاونت بهداشت ، رئیس امور آزمایشگاههای معاونت درمان و سرپرست اداره  امور مامایی در خصوص ساماندهی برنامه کشوری غربالگری سندروم داون کمیته ای تشکیل داد ...

ادامه خبر
برگزاری کارگاه الکترونیک پیشگیری از خودکشی

رئیس گروه سلامت روانی ، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد معاونت بهداشت از برگزاری کارگاه الکترونیک پیشگیری از خود کشی توسط این گروه در تاریخ پانزدهم مهرماه خبر داد ...

ادامه خبر
استاندارد سازی واحدهای دندانپزشکی مراکز جامع سلامت شرق استان

برگزاری جلسه گروه سلامت دهان و دندان با مسئولان این گروه در شهرستانهای شرق استان با حضور معاون محترم بهداشت ...

ادامه خبر