اخبار دانشگاه علوم پزشکی بم


بازدید تیم بازرسی دانشگاه از قهوه خانه ها و پلمپ قهوه خانه های متخلف

تیم بازرسی دانشگاه از قهوه خانه ها بازدیدکردند و قهوه خانه های متخلف پلمپ گردید.

ادامه خبر
بازدید تیم اداره بازرسی دانشگاه از بخش های بیمارستان پاستور

تیم اداره بازرسی دانشگاه از بخش های  بیمارستان پاستور بازدید کرد.

ادامه خبر
بازدید تیم بازرسی دانشگاه از مدارس منطقه سید طاهرالدین بم

به منظور نظارت بر میزان پروتکل های بهداشتی تیم بازرسی دانشگاه از مدارس منطقه سیدطاهر الدین محمد بم بازدید کرد

ادامه خبر
جلسه توجیهی نحوه برگزاری آزمون استخدام شرکتی

جلسه توجیهی نحوه برگزاری آزمون جذب نیرو شرکتی با حضور رئیس اداره بازرسی دانشگاه انجام شد.

ادامه خبر
بازدیدکارشناسان اداره بازرسی دانشگاه ازآزمایشگاه های سطح شهر بم

کارشناسان اداره بازرسی دانشگاه ازآزمایشگاه های سطح شهر بم بازدید کردند.

ادامه خبر
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی از مساجد و حسینه های برگزاری مراسم عزاداری در سطح شهر

 جانشین مسئول اداره بازرسی از مساجد و حسینه های برگزار مراسم عزاداری در سطح شهر بازدید کرد.

ادامه خبر