اخبار دانشگاه علوم پزشکی بم


نظارت بر اجرای پروتکل بهداشتی در فروشگاه های مواد غذایی، رستوران ها و نانوایی ها توسط تیم بازرسی دانشگاه

 در راستای مبارزه با ویروس کرونا توسط تیم بازرسی دانشگاه بر اجرای پروتکل بهداشتی در فروشگاه های عرضه مواد غذایی، رستوران ها و نانوایی ها نظارت بعمل آمد.

ادامه خبر
بازدید و نظارت بر اجرای پروتکل بهداشتی در خصوص مبارزه با ویروس کرونا در فروشگاه های لوازم آرایشی بهداشتی توسط تیم بازرسی دانشگاه

تیم بازرسی دانشگاه در راستای نظارت بر اجرای پروتکل بهداشتی در خصوص مبارزه با ویروس کرونا از فروشگاه های لوازم آرایشی بهداشتی  بازدید کردند.

ادامه خبر
نظارت بر عطاری های سطح شهر بم و ارائه راهنمایی های لازم در خصوص اجرای پروتکل بهداشتی جهت پیشگیری از انتشار ویروس کرونا توسط تیم بازرسی دانشگاه

 تیم بازرسی دانشگاه علوم پزشکی بم  جهت پیشگیری از انتشار ویروس کرونا  از عطاری های سطح شهر بم بازدید کردند.

ادامه خبر
نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی به منظور پیشگیری از ویروس کرونا و بازدید از فروشگاههای عرضه موادغذایی شهرستان ریگان توسط تیم بازرسی دانشگاه

 تیم بازرسی دانشگاه بر اجرای پروتکل های بهداشتی به منظور پیشگیری از ویروس کرونا در فروشگاههای عرضه موادغذایی، رستوران ها و نانوایی های شهرستان ریگان بازدید و نظارت کردند.

ادامه خبر
بازدید از کارگاه تولید ماسک ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان ریگان توسط تیم بازرسی دانشگاه

تیم بازرسی دانشگاه از کارگاه تولید ماسک ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان ریگان بازدید کردند.

ادامه خبر
جمع آوری منقل های کباب (باربیکیو) سطح شهر بم به منظور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا توسط تیم بازرسی دانشگاه

 منقل های کباب (باربیکیو) کبابی ها و رستوران های سطح شهر بم به منظور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا با نظارت تیم بازرسی دانشگاه جمع آوری گردید.

ادامه خبر