دانشگاه علوم پزشکی بمبهداشتی

نشست هم اندیشی حوزه بهداشت و بیمه سلامت با محوریت رفع مشکلات پزشک خانواده
نشست هم اندیشی حوزه بهداشت و بیمه سلامت با محوریت رفع مشکلات پزشک خانواده
ادامه خبر
برگزاری کمیته پذیرش بهورز
برگزاری کمیته پذیرش بهورز
ادامه خبر
برگزاری کمیته آموزش غیر حضوری کارکنان حوزه بهداشت
برگزاری کمیته آموزش غیر حضوری کارکنان حوزه بهداشت
ادامه خبر
برگزاری کمیته پذیرش بهورز
برگزاری کمیته پذیرش بهورز
ادامه خبر
برگزاری کمیته نقل وانتقالات و انتصابات معاونت بهداشت
برگزاری کمیته نقل وانتقالات و انتصابات معاونت بهداشت
ادامه خبر
دومین نشست آموزش غیر حضوری کارکنان حوزه بهداشت
دومین نشست آموزش غیر حضوری کارکنان حوزه بهداشت
ادامه خبر
کمیته آموزش غیر حضوری کلیه کارکنان حوزه معاونت بهداشت
کمیته آموزش غیر حضوری کلیه کارکنان حوزه معاونت بهداشت
ادامه خبر
تجهیز و تکمیل مراکز منتخب 16 ساعته کووید-19  شهرستانهای شرق استان
تجهیز و تکمیل مراکز منتخب 16 ساعته کووید-19 شهرستانهای شرق استان
ادامه خبر
باورهای غلط کرونایی
باورهای غلط کرونایی
ادامه خبر
حمایت از بسیج ملی مبارزه با کرونا/معاونت بهداشت
حمایت از بسیج ملی مبارزه با کرونا/معاونت بهداشت
ادامه خبر
برگزاری جلسه هم اندیشی حوزه ی ریاست معاونت بهداشت و اداره ی بیمه ی سلامت
برگزاری جلسه هم اندیشی حوزه ی ریاست معاونت بهداشت و اداره ی بیمه ی سلامت
ادامه خبر
برگزاری جلسه ی بین بخشی بمناست هفته ی ملی دیابت
برگزاری جلسه ی بین بخشی بمناست هفته ی ملی دیابت
ادامه خبر
کارگاه کنترل کیفی در آزمایشات بخش میکروب شناسی
کارگاه کنترل کیفی در آزمایشات بخش میکروب شناسی
ادامه خبر
نشست هم اندیشی مشترک معاونت بهداشت و بیمه ی سلامت
نشست هم اندیشی مشترک معاونت بهداشت و بیمه ی سلامت
ادامه خبر
هفته ی دولت گرامیباد
هفته ی دولت گرامیباد
ادامه خبر
کارگاه دو روزه ی مصاحبه ی  انگیزشی و تکنیک های عملی در مواجه با اعتیاد وخودکشی
کارگاه دو روزه ی مصاحبه ی انگیزشی و تکنیک های عملی در مواجه با اعتیاد وخودکشی
ادامه خبر
جلسه ی پیشنهادات تدوین دستورالعمل برنامه پزشک خانواده
جلسه ی پیشنهادات تدوین دستورالعمل برنامه پزشک خانواده
ادامه خبر
بررسی وضعیت شاخص های سامانه یکپارچه سازی بهداشت
بررسی وضعیت شاخص های سامانه یکپارچه سازی بهداشت
ادامه خبر
تحلیل عملکرد تیم سلامت شهری شهرستان بم
تحلیل عملکرد تیم سلامت شهری شهرستان بم
ادامه خبر
برگزاری کارگاه  بیماریهای منتقله از آب و غذا
برگزاری کارگاه بیماریهای منتقله از آب و غذا
ادامه خبر
پیوستن نماینده مردم شرق استان به کمپین ملی فشارخون
پیوستن نماینده مردم شرق استان به کمپین ملی فشارخون
ادامه خبر
بسیج ملی کنترل فشارخون بالا
بسیج ملی کنترل فشارخون بالا
ادامه خبر
نشست مشترک معاونت بهداشت و بیمه ی سلامت
نشست مشترک معاونت بهداشت و بیمه ی سلامت
ادامه خبر
تشکیل کارگروه پرونده الکترونیک سلامت ونظام ارجاع
تشکیل کارگروه پرونده الکترونیک سلامت ونظام ارجاع
ادامه خبر
کارگاه پیشگیری از سوء مصرف مواد
کارگاه پیشگیری از سوء مصرف مواد
ادامه خبر
جلسه ی بررسی عدم انطباق های آزمایشگاههای بهداشتی
جلسه ی بررسی عدم انطباق های آزمایشگاههای بهداشتی
ادامه خبر
کمیته ی آموزشی کارگاههای سال 98 معاونت بهداشت
کمیته ی آموزشی کارگاههای سال 98 معاونت بهداشت
ادامه خبر
تجلیل از کاربران برتر سامانه سیب
تجلیل از کاربران برتر سامانه سیب
ادامه خبر
نشست معاونت بهداشت وبیمه ی سلامت
نشست معاونت بهداشت وبیمه ی سلامت
ادامه خبر
آقای دکتر میرزایی مدیرکل خدمات عمومی  سازمان بیمه سلامت  از مراکز بهداشتی درمانی بازدیدکردند
آقای دکتر میرزایی مدیرکل خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت از مراکز بهداشتی درمانی بازدیدکردند
ادامه خبر
پویش ملی مبارزه باسرطان یکم لغایت هفتم بهمن ماه
پویش ملی مبارزه باسرطان یکم لغایت هفتم بهمن ماه
ادامه خبر
درادامه  ی فرایند بیست و چهارمین دوره ی پذیرش بهورز
درادامه ی فرایند بیست و چهارمین دوره ی پذیرش بهورز
ادامه خبر
برگزاری مراسم جشن داوطلبین سلامت
برگزاری مراسم جشن داوطلبین سلامت
ادامه خبر
نشست همطرازان در برنامه میانسالان
نشست همطرازان در برنامه میانسالان
ادامه خبر
هفته سالمند گرامیباد
هفته سالمند گرامیباد
ادامه خبر
برگزاری جلسه تامین مدرس ازجهت برگزاری کلاسهای مشاوره قبل از ازدواج
برگزاری جلسه تامین مدرس ازجهت برگزاری کلاسهای مشاوره قبل از ازدواج
ادامه خبر
دیدار ریاست دانشگاه با همکار محترم آقای ابراهیم عنایت دبیر ستاد شاهد و ایثار گر
دیدار ریاست دانشگاه با همکار محترم آقای ابراهیم عنایت دبیر ستاد شاهد و ایثار گر
ادامه خبر