دانشگاه علوم پزشکی بمریاست

برگزاری جلسه  هم اندیشی مدیران هسته های گزینش دانشگاه های علوم پزشکی کشور
برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران هسته های گزینش دانشگاه های علوم پزشکی کشور
ادامه خبر
برگزاری جلسه اخلاق با حضور امام جمعه بم به همت هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی همزمان با ولادت حضرت زهرا(س)
برگزاری جلسه اخلاق با حضور امام جمعه بم به همت هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی همزمان با ولادت حضرت زهرا(س)
ادامه خبر
 جلسه هم اندیشی مدیران هسته های گزینش دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور
جلسه هم اندیشی مدیران هسته های گزینش دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور
ادامه خبر
جلسه آموزشی نگارش، نامه نگاری و گزارش نویسی با حضور پرسنل هسته گزینش
جلسه آموزشی نگارش، نامه نگاری و گزارش نویسی با حضور پرسنل هسته گزینش
ادامه خبر