دانشگاه علوم پزشکی بمریاست

برگزاری سومین کارگروه آموزش به بیمار دانشگاه
برگزاری سومین کارگروه آموزش به بیمار دانشگاه
ادامه خبر
برگزاری اولین نشست کارگروه آموزش به بیمار و خانواده
برگزاری اولین نشست کارگروه آموزش به بیمار و خانواده
ادامه خبر
پایش پرفشاری خون و اضافه وزن
پایش پرفشاری خون و اضافه وزن
ادامه خبر
مراسم جشن روز پرستار با حضور سرپرست وزارت بهداشت
مراسم جشن روز پرستار با حضور سرپرست وزارت بهداشت
ادامه خبر