نحوه ی اخذ نوبت حضوری:

همه روزه از ساعت 7:30 صبح

 

 

در هنگام پذیرش بیمار، ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است.